Skoolfonds

Skoolfonds 2020

SkoolfondsMaandeliksPer Jaar
Oudste en enigsteR1 412R15 532 
Tweede en daarna    R1 050R11 550
NasorgMaandeliks           Per Jaar
Middag 13:00 – 17:30    R655R7 205    (Geen korting)    
KleuterskoolMaandeliksPer Jaar
Almal 07:00 – 13:30R1 374R15 114
Nasorg 13:30 – 17:30R590R6 490   (Geen korting)

* Skoolgelde is ten volle vooruitbetaalbaar vir die jaar voor of op 7 Januarie 2020.

* Gelde kan in 11 maandelikse paaiemente voor die 7de van elke maand betaal word.
    1ste paaiement dus voor die 7de Januarie 2020 betaalbaar. 

* Totale bedrag moet voor 7 November 2020 betaal wees. Uitstaande bedrag na die
    7de November 2020 sal beide ouers oorhandig word vir invordering.

* Bogenoemde gelde is slegs skoolgelde en sluit nie skryfbehoeftes, skrifte, toere, busvervoer, 
   kampe of buitemuurse aktiwiteite in nie.

* 10% korting sal toegestaan word indien die hele skool- en kleuterskoolfondsbedrag voor
    28 Februarie 2020 vereffen word.

* Administrasiefooi van R1000 is betaalbaar vir alle nuwe inskrywings, gr. 2 tot gr.7, by die skool. 
   ‘n Administrasiefooi van R500 is betaalbaar by Kleuterskool. ‘n Administrasiefooi van R100 word
   jaarliks gehef of elke keer as die leerder inskryf vir nasorg of kleuterskoolnasorg.


* Dit is die ouer se verantwoordelikheid om die finansiƫle kantoor in kennis te stel van enige
    adres/kontakveranderings.

* Dit bly die ouers se verantwoordelikheid om die rekening te betaal, al ontvang hulle nie ‘n staat nie.