Skooltye

Graad 1 + Graad 2   7:30 – 13:00   Maandae – Vrydae
Graad 3 7:30 – 13:30 Maandae – Donderdae
  7:30 – 13:00 Vrydae
Graad 4 – 7 7:30 – 13:50 Maandae – Donderdae
  7:30 – 13:20 Vrydae

Hektye:

Juniorhek          Oggend      06:00 Oop
07:30 Sluit
Juniorhek Middae 13:00 Oop
14:30 Sluit
Seniorhekke Oggend 06:00 Oop
07:30 Sluit
Seniorhekke Middag 13:30 Oop
15:00 Sluit