Visie en Missie

Visie:

Ons lei elke kind (leerder) deur sy daaglikse groei tot ‘n gemotiveerde, meelewende volwassene. In hierdie proses sien ons God ons Skepper as onlosmaaklik.

Ons hoogste prioriteit is om die omgewing waarbinne elke kind (leerder), passievol kan ontwikkel tot ‘n positiewe leier, in sy eie reg, te skep.

 

Missie:

  1. Sinvolle akademiese prestasie.
  2. Die intense ontwikkeling van lewens- en akademiese vaardighede.
  3. Die skep van ‘n veilige leeromgewing in en rondom die klas.
  4. Verseker dat akademiese sukses op eerlikheid en integriteit gebou is.
  5. Die skep van geleenthede vir leerder om in totaliteit te ontwikkel.