Beheerraad

 

Hoof: Skoolsake Mnr. Wally Janse v Rensburg
Voorsitter: Me. Corné Scheepers
Tesourier: Mnr. Johan Bieseman
Sekretaresse: Me. Daleen van Schalkwyk

Bemarking en Beleide:

Mnr. Andrew Dixon 
Geboue, Grond, Projekte en Sekuriteit: Mnr. Willie Haasbroek
Fondsinsamelings: Mnr. Francois Greeff 
Welsyn en Maatskaplik Me. Karien Keeve 
Buite-kurrikulêr en Maatskaplike sake: Mnr. Riaan Booyse
Akademie: Me. Liezel Coetzee
Kleuterskool: Me. Alida Bezuidenhout